Επιδότηση Φυσικού Αερίου 2021

Επιδότηση Φυσικού Αερίου

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 2021

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.000€ από την ΕΔΑ Αττικής.
Σχήμα επιδότησης*
Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ασφάλεια λόγω των εγκαταστάσεων

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος επιδότησης φυσικού αερίου είναι ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών δεν εμπλέκονται στην πληρωμή, αλλά οι τεχνίτες-εγκαταστάτες. Το ποσό της επιδότησης αποδίδεται στον ανάδοχο εγκαταστάτη για τις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης αφού πρώτα ολοκληρωθεί η καταβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς (αίτηση επιδότησης, μελέτη εγκαταστάσεων, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού) με απόλυτη ασφάλεια και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την κατάλληλη επιδότηση φυσικού αερίου για την οικία σας.

Ποια είναι η διαδικασία για την επιδότηση Φυσικού Αερίου 2021;

Η διαδικασία για την επιδότηση φυσικού αερίου χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την σύμβαση με την ΕΔΑ Αττικής και την τοποθέτηση από την εταιρεία του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την προσκόμιση όλων των απαραίτητων τιμολογίων προκειμένου να ελεγχθούν και να σας καταβληθεί το ποσό της επιδότησης. Αναλυτικότερα τα στάδια:

Δείτε αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα με τα ποσά των επιδοτήσεων:

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης

Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h)

Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)

>200.000

3.000€

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)

150.001–200.000

2.250€

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)

100.001–150.000

1.500€

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)

35.001–100.000

1.100€

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία)

<=35.000

550€

Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)

Ανεξαρτήτου ισχύος

300€

Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη

Ανεξαρτήτου ισχύος

300€

Διάρκεια προγράμματος

 

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Ποια είναι η διαδικασία για την επιδότηση Φυσικού Αερίου 2021;

Η διαδικασία για την επιδότηση φυσικού αερίου χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την σύμβαση με την ΕΔΑ Αττικής και την τοποθέτηση από την εταιρεία του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την προσκόμιση όλων των απαραίτητων τιμολογίων προκειμένου να ελεγχθούν και να σας καταβληθεί το ποσό της επιδότησης. Αναλυτικότερα τα στάδια:

Σύμβαση με ΕΔΑ Αττικής και Εγκατάσταση

Ο ενδιαφερόμενος συνάπτει τη σύμβαση σύνδεσης του φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, καταβάλλοντας όλα τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εάν και εφόσον απαιτούνται). Ταυτόχρονα πρέπει να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα:

  1. Μία Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και αποδοχή των όρων της
  2. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου (το πολύ 6 μηνών) εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος

Αφού ολοκληρωθεί  ο έλεγχος από την ΕΔΑ Αττικής και δεν απαιτείται κάποια διόρθωση, τότε εκείνη  προβαίνει στην κατασκευή σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή φυσικού αερίου. Εν συνεχεία, ο εγκαταστάτης που έχετε επιλέξει καταθέτει την μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης προκειμένου να εγκριθεί από την ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση ο εγκαταστάτης μπορεί να προβεί στην κατασκευή του έργου και σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

Προσκόμιση Τιμολογίων

Για τον τελικό έλεγχο και την καταβολή του ποσού της επιδότησης ο εκάστοτε καταναλωτής οφείλει να καταβάλει:

  • Σύμβαση επιδότησης μέρους του κόστους για την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.
  • Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής.
  • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου ορίζετε το ύψος του επιδοτούμενου ποσού καθώς και ο ανάδοχος εγκαταστάτης στον οποίον θα εκχωρηθεί το ποσό αυτό.

Ζητήστε μια προσφορά

    Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά