Τι είναι το Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων, εξάγεται από υπόγεια κοιτάσματα της γης στα οποία συναντάται τόσο μαζί με κοιτάσματα πετρελαίου όσο και μόνο του. Χάρη στις ιδιότητές του θεωρείτε ως οικολογικό καύσιμο.
Συγκεκριμένα το φυσικό αέριο αποτελεί μια φυσική μορφή ενέργειας, φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο ενώ παρέχει τέλεια καύση σε μια πληθώρα συσκευών χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη επεξεργασία πρώτα.

Σύσταση του Φυσικού Αερίου

Το φυσικό αέριο αποτελείται σε ένα ποσοστό της τάξεως του 85% από μεθάνιο ενώ συνυπάρχουν σε αυτό και σημαντικές ποσότητες, προπανίου αιθανίου , βουτανίου, αζώτου, ηλίου, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνου και υδροθείου. Η ακριβής του σύσταση ποικίλει ανάλογα τον τόπο προέλευσής του ενώ οι βασικές του προδιαγραφές είναι εύκολα εμφανείς στον παρακάτω πίνακα:

Σύσταση

Η σύσταση του φυσικού αερίου διαφέρει ανάλογα με την πηγή προέλευσής του. Οι προδιαγραφές του φυσικού αερίου δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η πυκνότητα του φυσικού αερίου είναι μικρότερη από του αέρα (συγκεκριμένα 0,55). Όταν για οποιονδήποτε λόγο παρουσιαστεί μια διαρροή, επειδή το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, διαχέεται προς την ατμόσφαιρα. Το αντίθετο δηλαδή από το υγραέριο, το οποίο λόγο του μεγαλύτερου βάρους από τον αέρα παραμένει χαμηλά.

Το φυσικό αέριο είναι στην ουσία ένα άοσμο μίγμα αερίων, ωστόσο κατά τη μεταφορά του και με ειδική επεξεργασία, προστίθεται σε αυτό μια ουσία με ιδιαίτερη οσμή προκειμένου να διαπιστωθεί εύκολα και γρήγορα μια ενδεχόμενη διαρροή. Επιπρόσθετα, επειδή δεν περιέχει στοιχεία μονοξειδίου του άνθρακα δεν είναι καθόλου τοξικό.

Βάση της σύστασής του, το φυσικό αέριο εκπέμπει χαμηλότερο ποσοστό ρύπων από όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Τα όρια ανάφλεξής του κυμαίνονται μεταξύ του 4,5% και 15% ενώ η καύση του δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί όταν η περιεκτικότητα φυσικού αερίου στον αέρα δεν βρίσκεται εντός αυτών των ορίων.

Σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα, η καύση του φυσικού αερίου παράγει μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα με αποτέλεσμα να έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες προς το περιβάλλον.

Θερμογόνος Δύναμη

Η ενέργεια που ελκύεται κατά την διαδικασία καύσης ενός Nm3 φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση, ονομάζεται Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ).
Η τιμή της Θερμογόνου Δύναμης δεν είναι σταθερή καθότι εξαρτάται από την ακριβή σύσταση που έχει το φυσικό αέριο. Κάθε έτος υπολογίζεται από τη ΔΕΠΑ κατόπιν μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή του στους σταθμούς φυσικού αερίου. Μια μέση τιμή της ΑΔΘ υπολογίζεται περίπου στα 11,5 kWh/Nm3.
Το αντίθετο της ΑΘΔ είναι η Κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΚΘΔ) και ορίζεται ως η ενέργεια που εκλύεται κατά την διαδικασία καύσης 1 Nm3 φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε αέρια (υδρατμοί). Η ΑΘΔ είναι κατά 10% περίπου χαμηλότερη από την ΑΘΔ με μία μέση τιμή 10,5 kWh/Nm3 περίπου.

Αποθέματα φυσικού αερίου

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στον πλανήτη είναι σε πλεονάζουσα κατάσταση και έχει εκτιμηθεί ότι επαρκούν για τουλάχιστον 100 έτη σε χώρες όπως , οι ΗΠΑ, το Ιράν, το Ιράκ, η Νιγηρία, η Αλγερία, το Κατάρ κλπ. Η χώρα μας προμηθεύεται τις προμήθειές της σε φυσικό αέριο από τρεις διαφορετικές χώρες. Από τη Ρωσία μέσω της Βουλγαρίας, από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και από την Αλγερία. Από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν το φυσικό αέριο έρχεται μέσω αγωγού σε αέρια μορφή ενώ από την Αλγερία έρχεται σε υγρή μορφή με δεξαμενόπλοια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά