Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στην κατοικία σας με ένα μεγάλο ποσοστό επιδότησης. Η επιδότηση καλύπτει όλες τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στην οικία σας, την τεχνική μελέτη και την εγκατάσταση εξοπλισμού. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που αφορούν το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και διαμερισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί  βάσει του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται;

Η εξοικονόμηση από το πρόγραμμα πρέπει να αντιστοιχεί στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου ή σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

  1. Τοποθέτηση Θερμομόνωσης (συμπεριλαμβανομένου εργασιών αποξήλωσης, αντικατάστασης κεραμιδιών κλπ).
  2. Αντικατάσταση των κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού (πχ. αντικατάσταση λέβητα και δικτύου διανομής, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα κλπ).

Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική η αδειοδότηση, ούτε η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Ποια βήματα θα ακολουθήσετε;

  1. Προέγκριση δανείου από την τράπεζα και πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  2. Υποβολή αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  3. Υπαγωγή αίτησης, υπογραφή δανειακής Σύμβασης και εκταμίευση προκαταβολής.
  4. Υλοποίηση των εργασιών – παρεμβάσεων και δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
  5. Προσκόμιση δικαιολογητικών για την εκταμίευση υπόλοιπου δανείου

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά