Συντήρηση Φυσικού Αερίου και Κλιματισμού

Συντήρηση Φυσικού Αερίου

Προκειμένου να διασφαλίσετε την μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής του συστήματος φυσικού αερίου, απαιτείται η ποιοτική και συστηματική του συντήρηση. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να αναλαμβάνονται από πιστοποιημένους και εξειδικευμένους τεχνικούς προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, με εγγύηση λειτουργικότητας και αποδοτικότητας.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η συντήρηση

Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και όλων των επιμέρους συσκευών του συστήματος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Στα πλαίσια του ελέγχου συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται και έλεγχος της στεγανότητας και της γενικής κατάστασης ων εγκαταστάσεων. Με τη σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων εξασφαλίζεται η βελτίωση της απόδοσης, η ασφάλεια και η εξοικονόμηση χρημάτων.

Συντήρηση καυστήρα αερίου

 • Διακοπή παροχής ηλεκτρικής τάσης και αερίου στον καυστήρα.
 • Αποσύμπλεξη καυστήρα από λέβητα.
 • Αποσύνδεση κεφαλής, ηλεκτροδίων άναυσης, ηλεκτροδίου ιονισμού και καθαρισμός αυτών.
 • Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα
 • Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κέλυφους
 • Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου
 • Καθαρισμός φίλτρου αερίου
 • Χειροκίνητος έλεγχος στεγανότητας του εσωτερικού διαμερίσματος βαλβίδας ασφαλείας-βαλβίδας παροχής
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη ελαχίστης αερίου
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα
 • Έλεγχος ρεύματος ιονισμού

Συντήρηση Κλιματισμού

Τα συστήματα κλιματισμού απαιτούν τακτικότερη συντήρηση από ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.  Η CGN κατανοώντας την ανάγκη σας για συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης προκειμένου να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής του συστήματός σας. Μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος κατανάλωσης. Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις κλιματισμού τόσο σε χώρους κατοικίας όσο και επαγγελματικούς.

Συντήρηση παντός τύπου κλιματισμού

Η CGN αναλαμβάνει την συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων κλιματισμού. Συγκεκριμένα:

 • Κεντρικά συστήματα κλιματισμού
 • Κλιματιστικά Split Systems
 • Κλιματισμό νερού (Fan Coil units)
 • Συστήματα VRV
 • Συστήματα αερισμού – εξαερισμού
 • Αντλίες θερμότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά