Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, για κάθε ακίνητο που νοικιάζεται ή μεταβιβάζεται είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ή πιο γνωστό ως ενεργειακό πιστοποιητικό. Το ενεργειακό πιστοποιητικό κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο στην εφορία κατά την διαδικασία της μεταβίβασης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Ενεργειακού Πιστοποιητικού για το ακίνητό σας εύκολα και οικονομικά.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα μιας κατοικίας. Πρόκειται για έναν έγγραφο που περιέχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός σπιτιού που καθορίζουν την ενεργειακή του απόδοση στις κατηγορίες Α+ έως και Η.

Γιατί είναι υποχρεωτικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα προς μεταβίβαση ή ενοικίαση σύμφωνα με το Ν.3361/2008 όπως αυτός τροποποιήθηκε. Σε κάθε μίσθωση ενός ακινήτου, είναι απαραίτητο ο αριθμός πρωτοκόλλου να αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και να καταχωρείτε στην διαδικτυακή πύλη του taxis net. Η μη συμμόρφωση σε αυτά οδηγεί στην επιβολή προστίμου προς τους ιδιοκτήτες.

Τι θα χρειαστούμε από εσάς;

Προκειμένου να αναλάβουμε την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας θα χρειαστούμε τα κάτωθι στοιχεία:

  • Τα πλήρη στοιχεία σας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
  • Τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή την δήλωση και τον κωδικό αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για όσους έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα
  • Οικοδομική Άδεια
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εφόσον έχει γίνει δήλωση).

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά