Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα μείζον θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους μας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η συνεχής καταστροφή των δασών είναι παράγοντες που έχουν θέσει τον πλανήτη σε κατάσταση κινδύνου.

Η χρήση των διαφόρων καυσίμων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας είναι μια από τις κυριότερες αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η ανάγκη συνεπώς για φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας είναι επιτακτική. Το φυσικό αέριο αποτελεί μια από τις καθαρότερες μορφές ενέργειας με τους χαμηλότερους ρύπους συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα.

Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση του φυσικού αερίου είναι πολύ χαμηλή κάτι που συμβάλει στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επίσης, το φυσικό αέριο αποτελεί αέριο που δεν περιέχει θειικές ενώσεις οι οποίες είναι και η κύρια αιτία πρόκλησης της όξινης βροχής. Τέλος, η καθαρή καύση του συμβάλει και στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού δεν παράγεται αιθάλη και αιωρούμενα μικροσωματίδια.

Στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα παρατίθενται οι τιμές των εκπεμπόμενων ρύπων από την καύση του φυσικού αερίου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα καύσιμα.

Ενδεικτικά στο κάτωθι πίνακα δίνονται οι εκπεμπόμενοι ρύποι κατά την καύση του φυσικού αερίου σε σχέση με άλλα καύσιμα (σε g ρύπου ανά kWh εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου).

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά