Φωτοβολταϊκά

NET METERING

Με την χρήση φωτοβολταϊκών για την αυτοπαραγωγή ρεύματος μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ σας στο πάγιο. Η αυτοπαραγωγή ή αλλιώς net metering με φωτοβολταίκά, σας παρέχει την δυνατότητα να παράγετε το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνετε στην οικία, το γραφείο ή την επιχείρησή σας. Μάλιστα, εάν υπάρχει πλεόνασμα σε παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, το παίρνετε πίσω αργότερα. Η κατανάλωση του ρεύματος συμψηφίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ  σε ετήσια βάση. Επιλέγοντας το κατάλληλο σύστημα που θα παράγει όσες κιλοβατώρες καταναλώνετε, θα μειώσει τον λογαριασμό σας μόνο στην αξία του παγίου.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Το κόστος των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι ιστορικά χαμηλά, με αποτέλεσμα η επένδυση να κρίνεται εξαιρετικά αποδοτική (20-25%) με αποσβέσεις της τάξης των 4-5 ετών.
Αποτελεί μια πράσινη επένδυση, δίνοντας στην επιχείρηση φιλοσοφία οικολογική, το οποίο πλέον στην εποχή της κλιματικής αλλαγής ευαισθητοποιεί τον πελάτη και κατ’ επέκταση δημιουργεί διαφήμιση για την επιχείρηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (Net-metering)

Η πιο δίκαιη εφαρμογή των φωτοβολταϊκών. 
Αντίθετα με την πώληση παραγόμενης ενέργειας έναντι κάποιας τιμής, η οποία “κουρεύτηκε” στο παρελθόν, το net-metering ανταλλάσει την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια.
Αυτό αποτελεί την πιο risk-free εφαρμογή των φωτοβολταϊκών.
Επίσης δεδομένου ότι η τάση τιμής αγοράς της kWh είναι αυξητική, η επένδυση έχει προοπτική ακόμα καλύτερης απόδοσης.

*Επιδοτούμενο πρόγραμμα

Σε περίπτωση ένταξης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, η απόσβεση της επένδυσης προφανώς μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό επιδότησης.

Επίσης ο φάκελος της επιδότησης πριμοδοτείται σημαντικά λόγω πράσινης παρέμβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ

  • Ο μηχανικός καταθέτει στο τοπικό ΔΕΔΔΗΕ αίτηση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού.
  • Η ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει την προσφορά της σύνδεσης σύνδεσης προς τον ιδιοκτήτη
  • Ο ιδιοκτήτης υπογράφει και καταβάλει τα έξοδα σύνδεσης
  • Συντάσσεται και υπογράφεται η σύμβαση για τον ενεργειακό συμψηφισμό
  • Κατάθεση της αίτησης ενεργοποίηση σύνδεσης από τον μηχανικό
  • Σύνδεση του φωτοβολταϊκού και ενεργοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού για 25 έτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ MET METERING

  1. Σημαντική μείωση του λογαριασμού ρεύματος
  2. Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων σας για την θέρμανση, ψύξη και κατανάλωση ζεστού νερού.
  3. Δοκιμασμένο και αποτελεσματικό μοντέλο ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά