Ασφάλεια

Ασφάλεια λόγω της σύστασής του

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα μίγμα αερίων ελαφρύτερο από τον αέρα. Αυτό συνεπάγεται ότι σε περίπτωση διαρροής θα απομακρυνθεί άμεσα από την ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ένα άοσμο αέριο ενώ η οσμή που πιθανόν να παρατηρήσετε έχει προστεθεί με σκοπό να γίνεται ευκολότερη η ανίχνευση ενδεχόμενης διαρροής. Τέλος, δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα κάτι που το χαρακτηρίζει ως μη τοξικό.

Ασφάλεια λόγω των εγκαταστάσεων

Όλες οι εγκαταστάσεις του δικτύου φυσικού αερίου της Αττικής βασίζονται σε σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές. Κατά την λειτουργία τους διενεργείτε 24ωρη παρακολούθηση μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρείας, ενώ σε πολύ τακτά διαστήματα διενεργούνται λεπτομερείς έλεγχοι από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς.

Η εταιρεία φυσικού αερίου διαθέτει εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελούμενο από μηχανικούς, υδραυλικούς, εγκαταστάτες και τεχνικούς καυστήρων οι οποίοι αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την ρύθμιση της εσωτερικής εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Πριν την έναρξη της παροχής του φυσικού αερίου, διενεργείτε υποχρεωτικός τελικός έλεγχος των εγκαταστάσεων, από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής.

Ασφάλεια λόγω των συσκευών

Όλες οι συσκευές φυσικού αερίου διαθέτουν ειδικό μηχανισμό ο οποίος διακόπτει αυτόματα την παροχή του φυσικού αερίου μόλις σβήσει η φλόγα της συσκευής. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ανιχνευτή φυσικού αερίου στο χώρο με αυτόματο μηχανισμό για την διακοπή της παροχής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά